KRZESZYCE Medale za długoletnie pożycie

Najszczersze życzenia

W ostatnim czasie dwa małżeństwa z gminy Krzeszyce świętowały swój jubileusz

28 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzeszycach odbyła się uroczystość 55-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Zofii i Jana Fabianowiczów zamieszkałych w Dzierzążnie.
Pani Zofia przyjechała po wojnie z tzw. terenów zaburzańskich i osiedliła się w Dzierzążnie. Pan Jan z rodzicami również przybył z terenów zaburzańskich i zamieszkał w sąsiedniej wiosce Zaszczytowie. Poznali się na zabawie i w roku 1961 zawarli związek małżeński. Wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne.
Jubilaci dochowali się trójki dzieci, siedmiorga wnuków i dwojga prawnucząt.
29 grudnia swoją uroczystość 50-lecia związku świętowali Państwo Wanda i Jan Krukowie z Krasnołęgu.
Pani Wanda po wojnie osiedliła się w Rudnicy. Pan Jan z rodzicami również przybył z terenów zaburzańskich i zamieszkał w Krasnołęgu. Jubilaci poznali się na zabawie sylwestrowej w Kołczynie i w roku 1966 zawarli związek małżeński.
Pan Jan pracował jako mechanik. Wspólnie z żoną prowadził też gospodarstwo rolne.
Jubilaci dochowali się dwójki dzieci, siedmiorga wnuków i dwóch prawnuczek.
Wójt udekorował Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które nadaje Prezydent RP, wręczył upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).