SŁUBICE Sukces naszego studenta

Prestiżowe wyróżnienie

Absolwent studiów wspólnych na kierunku prawo zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie ABW

Dorian Duda, absolwent studiów wspólnych na kierunku prawo (prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Collegium Polonicum w Słubicach) zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie szefa ABW na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Promotorem zwycięskiej pracy magisterskiej jest prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Celem konkursu była promocja i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.
Zwycięzcy serdecznie gratulujemy (CP, red.).