SŁUBICE Konkurs czytania

Czytać coraz więcej

Pod koniec listopada w słubickim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zorganizowano konkurs czytania dla wszystkich uczniów

Jego celem była popularyzacja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej wśród młodzieży. Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa oraz gimnazjum wraz ze szkołą zawodową.
W rywalizacji wzięło udział ogółem ośmioro uczestników. Szkołę podstawową reprezentowali: Konrad Kocierzyński i Fabian Królak, gimnazjum: Patrycją Duka, Renata Kulak, Dariusz Szygenda, Kamila Hruszczowiec i Maciej Nowosielski, a reprezentantem Szkoły Przysposabiającej do Pracy był Jan Szafrański.
W kategorii szkoła podstawowa zwyciężyli Konrad Kocierżyński i Fabian Królak, wśród starszych uczniów najlepsze okazały się Patrycja Duka i Kamila Hruszczowiec, drugie miejsce zajął Jan Szafrański, a trzecie Renata Kulak.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i słodkim upominkiem.
Organizatorami konkursu były panie: Alicja Lange-Lelokas i Katarzyna Konieczna.
ALICJA LANGE-LELOKAS