RZEPIN Mamy odnawialne źródła energii

Ogromne zainteresowanie mieszkańców

Burmistrz Rzepina dziękuje mieszkańcom gminy za duże zainteresowanie udziałem w projekcie dotyczącym uzyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii

W terminie od 30 września do 17 listopada 2016 roku przeprowadzono siedem spotkań. Celem władz miasta było wzbudzenie zainteresowania mieszkańców OZE, którego efektem może być ograniczenie rachunków za energię przy jednoczesnym zwiększeniu czystości powietrza w gminie. Udało się!
Ostateczny nabór ankiet od zainteresowanych mieszkańców zakończony został 22 listopada. Łącznie wpłynęło aż ponad 150 zgłoszeń. Kolejnym etapem realizacji programu będzie przeprowadzenie weryfikacji złożonych ankiet, wizja w terenie oraz indywidualne spotkanie z mieszkańcami, w celu określenia rodzaju wielkości instalacji i wydanie każdorazowo bezpłatnej opinii technicznej dla wszystkich zgłoszonych wniosków. Indywidualny audyt określi maksymalny koszt planowanej inwestycji OZE, co pozwoli podjąć decyzję o ostatecznym udziale w programie.
Burmistrz Rzepina zachęca wszystkich uczestników programu do regularnego odwiedzania strony internetowej www.rzepin.pl zakładka – odnawialne źródła energii – gdzie na bieżąco zamieszczane będą wszelkie informacje o projekcie (red.).