RZEPIN Krótka relacja z ważnej budowy

W Starkowie prace idą pełną parą!

Po długich przygotowaniach rozpoczęły się prace budowlane

W sierpniu informowaliśmy o podpisaniu umowy na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starków”. Po kilku miesiącach przygotowań, związanych z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej, rozpoczęły się prace budowlane

Intensywne roboty trwają już na całej długości nowej trasy. Wykonano większą część prac ziemnych, na remontowanym odcinku wymieniona została cała sieć wodociągowa. Wzdłuż jezdni zaczęły powstawać chodniki z kostki brukowej. Kończą się również roboty związane z wykonywaniem nowej podbudowy pod nawierzchnię asfaltową. Jeżeli tylko pogoda pozwoli, w najbliższym czasie rozpocznie się tu układanie warstw masy bitumicznej: wiążącej i ścieralnej.
Całkowita wartość inwestycji to niemal 900 tys. zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniesie ponad 60 proc. (red.).