RZEPIN 18 lat działalności Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich

Aktywni seniorzy

Aktywny udział w działaniach stowarzyszenia bierze 50 seniorów. Organizujemy wyjazdy, spotkania, mamy swój teatr. Nasze motto to hasło: nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu

Aktywnie uczestniczymy w życiu naszego miasta, także dzięki wsparciu władz gminy i dyrektora Miejskiego Domu Kultury. Spotykamy się w kawiarni „Pod Magnolią”.
Organizujemy Dzień Babci i Dziadka, różne pikniki, Bal Seniora, Andrzejki, wigilię. Wyjeżdżamy do teatru, na wycieczki jednodniowe, a także kilkudniowe. Mamy też warsztaty kulinarne w Gospodarstwie Rolno-Agroturystycznym.
Byliśmy na termach. W ciepłych wodach „szlifowaliśmy” nasze figury.
W stowarzyszeniu powstała grupa teatralna pod nazwą „Senioritki”. Z naszymi przedstawieniami wyjeżdżaliśmy do Domów Seniora w Tursku i Kostrzynie, oglądali nas także mieszkańcy Rzepina.
Uczestniczymy w wykładach Akademii Trzeciego Wieku. Dwa razy w tygodniu mamy zajęcia gimnastyczne, pod czujnym okiem instruktorki – seniorki Janeczki Kozdraś.
W tym roku odwiedził nas już Mikołaj z workiem prezentów. Przygotowaliśmy przedstawienie wigilijne podczas wieczoru opłatkowego.
Prezesem Stowarzyszenia Seniorów Rzepińskich jest Barbara Rochmińska, zastępcą prezesa jest Leonarda Sawicka, skarbnikiem Halina Schmidt, sekretarzem Elżbieta Burczyńska, a drugim sekretarzem Alina Buczkowska.
Członkowie spotykają się we wtorki i w piątki w kawiarni „Pod Magnolią”. Na spotkania serdecznie zapraszają rzepińskich seniorów.
BARBARA ROCHMIŃSKA