SŁUBICE Historyczne spotkanie

MINOLTA DIGITAL CAMERASztafeta pokoleń

Za nami spotkanie z uczniami słubickich szkół ponadgimnazjalnych pt.: „Sztafeta pokoleń” zorganizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach w związku ze społeczną akcją budowy nowego pomnika na Placu Sybiraków

Głównym celem spotkania było rozwijanie zainteresowań historycznych i postaw patriotycznych wśród młodzieży, propagowanie kultywowania tradycji narodowych imotywowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, Zespołu Szkół Licealnych oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście: Tomasz Ciszewicz – burmistrz Słubic, Amelia Szołtun- radna powiatu słubickiego oraz przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy. Obecny był też ksiądz Tomasz Partyka – proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny i ksiądz Jerzy Frejnik z parafii Ducha Świętego w Słubicach.
Prowadząca spotkanie Joanna Heppner przedstawiła prezentację multimedialną i opowiedziała zebranym historię jednej rodziny. Jej członkowie walczyli o niepodległość Polski od roku 1918 do czasów podziemia antykomunistycznego w latach siedemdziesiątych. Przygotowana została także wystawa książek o tematyce historycznej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz wystawa pamiątek rodzinnychzwiązanych z walkami niepodległościowymi.
Spotkanie przygotowały Joanna Heppner i Magdalena Karczewska wraz z uczniami Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Gimnazjum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW w Słubicach przy wsparciu dyrektora Ośrodka Wandy Suchackiej oraz dzięki pomocy Marii Skalniak – dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach, która udostępniła organizatorom miejsce na terenie ZSER.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w spotkaniu oraz wszystkim osobom, które pomogły w jego przygotowaniu (red.).