RZEPIN Młodzież przeciw uzależnieniom

8Mamy swoje ramy

17 listopada, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie, odbył się XII Gminny Konkurs na „Najlepszy teatrzyk profilaktyczny”

Jego organizatorami byli: Urząd Miejski w Rzepinie, Zespół Szkół w Kowalowie oraz Miejski Dom Kultury Rzepinie.
W tym roku konkurs odbył się pod hasłem: „Mamy swoje ramy”.
Do najważniejszych celów konkursu należało m.in. promowanie alternatywnych działań w zakresie profilaktyki, ukazanie konieczności posiadania pozytywnego systemu wartości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia, wzbudzanie pozytywnych emocji wypływających z przeżycia spektaklu, podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia, stymulacja w kierunku rozwoju życzliwości, altruizmu i poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie drugiego człowieka, a także ukierunkowanie działań młodzieży na pomoc rówieśnikom w sytuacjach kryzysowych.
W konkursie uczestniczyła młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich. Każda z grup swoją grą, słowem, muzyką i gestem przekazała najważniejsze treści profilaktyczne.
Po burzliwych obradach jury w składzie: Sławomir Karatysz – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie, sierż. Dariusz Trojan – komisariat policji w Rzepinie oraz ks. Mieczysław Łęcki, przedstawiło werdykt. W kategorii szkół gimnazjalnych: zwyciężyła klasa III C Gimnazjum w Rzepinie (nagroda – 500 zł), drugie miejsce zajęłą klasa II A Gimnazjum w Kowalowie (nagroda – 400 zł), a trzecie klasa III B Gimnazjum w Rzepinie (nagroda – 300 zł). Wyróżnienie powędrowało do I klasy Gimnazjum w Kowalowie (nagroda – 200 zł).
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła klasa I A LO w Rzepinie (nagroda 700 zł), druga była klasa II Technikum Leśnego w Starościnie (nagroda 500 zł).
Dodatkowo została przyznana nagroda indywidualna, w wysokości 200 zł, dla Martyny Szot uczennicy z klasy 2a z Gimnazjum z Kowalowa.
Nagrody dla zwycięskich klas zostały ufundowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Dyrektorom placówek, pedagogom oraz nauczycielom należą się podziękowania za zaangażowanie i owocną współpracę przy realizacji tego przedsięwzięcia. Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje.
EWA SIERANT-LIPNICKA
Pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych