RZEPIN Będzie klasa o profilu wojskowym

6Porozumienie podpisane

Współpraca LO z 11.Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu

Podczas wojewódzkich obchodów Święta 11 Listopada Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Rzepinie podpisało porozumienie o współpracy z 11.Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Akt ten dokonał się w obecności wojewody lubuskiego, wojewódzkiego komendanta policji i wojewódzkiego komendanta straży pożarnej.
Podpisy pod dokumentem złożyli, w imieniu ZSO w Rzepinie dyrektor Grażyna Goj, a ze strony 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu jej dowódca gen. dyw. Jarosław Mika.
Na podstawie porozumienia w przyszłym roku szkolnym w rzepińskim Liceum, we współpracy z Wojskiem Polskim, uruchomiona zostanie klasa o profilu wojskowym (red.).