CYBINKA Duży sukces samorządowca

marekMieszkańcy docenili burmistrza

Według “Lubuskiej” Marek Kołodziejczyk jest najlepszym szefem gminy w powiecie

Dostał 270 głosów na plus i ani jednego na minus

Taki wynik burmistrza Cybinki nie dziwi pracowników urzędu. – Ludzie zauważają pozytywne zmiany w gminie – mówią. Gołym okiem widać realizowane inwestycje i starania o pozyskiwanie środków unijnych i krajowych na ich realizację oraz zwiększenie aktywność w sferze społecznej mieszkańców.
W ostatnich dwóch latach pozyskano dużo środków zewnętrznych na realizacje wielu zadań. Obecnie trwa przebudowa drogi relacji Mielesznica-Rąpice oraz drogi w Radzikowie, na które pozyskano środki unijne. W zeszłym roku, wspólnie z powiatem, wyremontowano przy udziale środków rządowych drogę relacji Białków-Mielesznica. Pozyskano również środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowanie Szkoły Podstawowej w Białkowie i dostosowanie jej dla osób niepełnosprawnych. Urząd Marszałkowski dofinansował również budowę siłowni zewnętrznej w Cybince. Z Banku Gospodarstwa Krajowego udało się pozyskać środki finansowe na remont i przystosowanie lokalu socjalnego.
Dzięki współpracy z pozostałymi gminami w powiecie słubickim ze środków unijnych udało się pozyskać ponad 1 milion złotych na wdrożenie e-usług dla mieszkańców. Przygotowano również pomieszczenia z przeznaczeniem pod usługi stomatologiczne i w Cybince pacjentów przyjmuje długo wyczekiwany stomatolog na kontrakt NFZ.
Szczególnie dużą aktywność władz gminy można zauważyć we współpracy z sołtysami i organizacjami pozarządowymi, w 2016 roku dodatkowo uruchomiono inicjatywę lokalną, w ramach której mieszkańcy, we współpracy z urzędnikami, przy dofinansowaniu gminy realizują zadania z wykorzystaniem ich potencjału społecznego. Dzięki zabiegom burmistrza i współpracy z GDDKiA został wyremontowany w centrum Cybinki chodnik przy drodze krajowej nr 29, a od 2017 roku planowana jest przebudowa całego odcinka drogi krajowej nr 29 wraz z chodnikami. W tym roku udało się również opracować Strategię Rozwoju Gminy Cybinka oraz pozyskano środki unijne na opracowanie programu rewitalizacji. Otwiera to drogę do pozyskiwania kolejnych środków unijnych na realizacje zaplanowanych inwestycji (red.).