CYBINKA Przeprawa rzeczna między Urad i Aurith

cyb5Przeprawa coraz bliżej

W Uradzie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące przeprawy turystycznej pomiędzy Uradem a Aurith. Uczestniczyli w nim partnerzy z Polski i Niemiec

Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział, m.in.: Marek Kołodziejczyk – burmistrz Cybinki, Sebastian Łukaszewicz – sekretarz gminy, Monika Cieślarczyk – kierownik referatu inwestycji, zagospodarowania przestrzennego, Dariusz Stępkowski – radny Rady Miejskiej w Cybince, Krystyna Safian – sołtys sołectwa Urad, Kacper Jędrzychowski – przedstawiciel RZGW oraz Patryk Rudziński – prezes ZUK. Stronę niemiecką reprezentowali: Danny Busse – dyrektor Urzędu Brieskow-Frankenheerd, Łukasz Kaczmarek – tłumacz, Wolfgang Skor – projektant oraz Sandra Deska – pracownik wydziału budownictwa Urzędu Brieskow-Finkenheerd.
Podczas spotkania zostały omówione problemy i propozycje dotyczące wspólnej realizacji projektu, koszty związane z zakupem łodzi oraz sprawy związane z funkcjonowaniem, utrzymaniem i eksploatacją przeprawy.
Spotkanie było kolejnym etapem w dążeniu do zrealizowania wspólnego projektu przeprawy promowej Aurith-Urad. W Uradzie zakończono już budowę przystani w ramach projektu unijnego „Budowa 10 przystani na rzece Odrze” (red.).