RZEPIN Wizyta przedszkolaków we Frankfurcie nad Odrą

Kontakt z naturą

Sześciolatki z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie, pod opieką wychowawczyni Anny Kołodennej, pojechały na wycieczkę do parku ze zwierzętami „Wildpark” we Frankfurcie nad Odrą

Wyjazd odbył się 28 września i miał charakter integracyjny, dzieciom towarzyszyli ich rodzice i opiekunowie. Możliwe było bliższe poznanie się przez wszystkich uczestników wycieczki, wzmocnienie więzi rodzinnych i koleżeńskich.
Na terenie zwierzyńca „Wildpark” znajduje się wiele gatunków roślin i zwierząt, którym stworzono warunki naturalne, bądź bardzo zbliżone do naturalnych. Dzieci bawiły się doskonale, swobodnie poruszały się po terenie parku, bezpośredni kontakt ze zwierzętami wykorzystały na ich karmienie i głaskanie.
Na koniec wycieczki przedszkolaki mogły pobawić się na placu zabaw.
Obserwacja zwierząt z bliska, w różnych sytuacjach, pozwoliła dzieciom lepiej zrozumieć świat przyrody. Ponadto, miejmy nadzieję, wycieczka będzie miała wpływ na rozwój postaw proekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta (red.).