RZEPIN „Sprzątający” spływ kajakowy rzeką Ilanką

Przyjemne z pożytecznym

W drugiej połowie sierpnia odbył się spływ kajakowy po rzece Ilance, którego celem było oczyszczenie koryta rzeki i jej nabrzeża ze śmieci

Na apel burmistrza Rzepina Sławomira Dudzisa odpowiedziały chętnie instytucje budżetowe zlokalizowane na terenie gminy.
Uczestnikami spływu byli przedstawiciele policji, Nadleśnictwa Rzepin, Ośrodka Pomocy Społecznej, urzędu miejskiego, a także kilka osób niebędących pracownikami tych instytucji. Poprzez swoje uczestnictwo w tym projekcie chcieli zachęcić pozostałych mieszkańców do podejmowania działań proekologicznych.
Cel wyprawy został zrealizowany, a rzeka Ilanka, przynajmniej w jakiejś części, stała się rzeką bardziej zadbaną, nabierając jeszcze więcej należnego jej uroku.
W spływie, zorganizowanym wspólnie z Kajakarnia.pl, wzięło udział łącznie ponad 20 osób. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza rozpoczęła spływ od mostu w Starościnie, dopływając w rejon Starego Miasta. Druga grupa swój start miała w pobliżu mostu przy ulicy Poznańskiej, kończąc wyprawę w Rzepinku.
Mamy nadzieję, że nie był to ostatni „sprzątający spływ”, a liczba osób biorących udział w kolejnych takich projektach będzie się stale powiększać.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wsparcie akcji mającej na celu uświadomienie mieszkańców na potrzebę dbania o środowisko naturalne, w tym czystość rzek.
Już teraz zapraszamy na przyszłe spływy kajakowe połączone ze sprzątaniem Ilanki (red.).