RZEPIN Kolejne projekty w szkołach

Rozwój szkolnictwa

Projekt „Z nauką pod rękę” jest odpowiedzią na sygnały płynące od uczniów i nauczycieli szkół w gminie Rzepin

W ramach działań projektowych w szkołach stworzone zostaną warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doposażona zostanie także pracownia dla nauk matematyczno-przyrodniczych. Sfinansowane zostaną również godziny zajęć warsztatowych rozbudzających i rozwijających pasje w zakresie nauk ścisłych.
Działania te, będące realizacją projektu, mają rozbudzić ciekawość poznawczą, kreatywność, uczyć dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych, myślenia matematycznego i jego zastosowania w codziennym życiu.
Całkowita wartość projektu to kwota prawie 240 tys. zł. Blisko 95 proc. kosztów dofinansowane zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, a więc gmina Rzepin dołoży z własnego budżetu jedynie 13.800 zł.
W przedsięwzięciu weźmie udział 111 uczniów i 17 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kowalowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie. Niestety pozostałe szkoły gminy Rzepin nie mogły być ujęte w projekcie ze względu na zapisy regulaminu konkursowego (red.).