RZEPIN Co powinienem wiedzieć o moim sąsiedzie?

Spotkanie uczniów

W ostatnich dniach września odbyło się spotkanie polskich i niemieckich dzieci, które wzięły udział w projekcie pod nazwą „Co powinienem wiedzieć o moim sąsiedzie”

Projekt, który dofinansowany jest z Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, zakłada, że uczestnicy zdobędą szerszą wiedzę na temat kultury, zwyczajów oraz tradycji sąsiadów zza Odry. W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło łącznie 45 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzepinie oraz ze szkoły w Hoppegarten. Koordynatorką projektu była Arleta Drążkowska, na co dzień nauczycielka języka niemieckiego w SP 1.
Jego uczestnicy zaprezentowali swoim kolegom to, co ich zdaniem jest najlepsze i najbardziej godne przekazania w ich tradycji, zwyczajach i kulturze. Dzieci całe dwa dni, od przyjazdu niemieckich uczestników do Rzepina, aż do ich wyjazdu dnia następnego, spędziły razem. Wspólnie nie tylko uczyły się, ale również spożywały posiłki, odpoczywały, mieszkały w jednym miejscu. Zajęcia miały bardzo urozmaiconą formę. Uczestnicy projektu zwiedzili nasze miasto, Puszczę Rzepińską, ścieżkę edukacyjną „Bobrowym szlakiem” oraz Technikum Leśne w Starościnie, gdzie zostali ugoszczeni noclegiem. Oprócz zajęć edukacyjnych w programie spotkania znalazły się m.in. zabawy na świeżym powietrzu, dyskoteka, ognisko. Spotkanie było dla dzieci okazją do nawiązania nowych, polsko-niemieckich przyjaźni, a ich opiekunom pomogło omówić i zaplanować dalszą współpracę.
Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów TL w Starościnie za bardzo ciepłe przyjęcie, zaangażowanie, trud włożony w profesjonalne przygotowanie się do zajęć, okazanie serca oraz cierpliwości uczniom z Polski i Niemiec (red.).