ROZMOWA O przyszłości słubickiej lecznicy

Szpital będziemy rozwijać

Rozmowa z Amelią Szołtun, członkiem zarządu powiatu

R.W. Słubicki szpital ma nowego prezesa. Kim jest Małgorzata Krasowska-Marczyk?
A.Sz. To osoba, która gwarantuje dwie rzeczy. Przede wszystkim wprowadzi do naszego szpitala spokój, którego potrzebują nie tylko jego pracownicy, ale zwłaszcza pacjenci – czyli wszyscy mieszkańcy naszego powiatu. Z drugiej strony pani prezes jest wysokiej klasy specjalistką w dziedzinie zarządzania szpitalami, swoją osobą gwarantuje więc rozwój naszej lecznicy.
Zapewniam, że jest to właściwa osoba na tym stanowisku. Warto może podkreślić jej wysokie kwalifikacje. Pani Krasowska-Marczyk jest członkiem Zespołu ds. opracowania Lubuskiej Strategii Polityki Społecznej oraz Zespołu ds. opracowania Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia, a także Lubuskiej Rady Zdrowia. Jest ekspertem w projekcie z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali.
R.W. Radni popierający byłego starostę Piotra Łuczyńskiego publicznie pytają, czy jej powołanie oznacza rozpoczęcie prac nad prywatyzacją słubickiego szpitala?
A.Sz. To pytanie jest w mojej ocenie dowodem na obłudę radnych popierających pana Łuczyńskiego i świadczy o tym, że nie mają oni racjonalnego planu na swoje funkcjonowanie po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Mówię to wyjątkowo poważnie i jednoznacznie. Nikt z obecnych władz powiatu słubickiego nie miał, nie ma i nie będzie miał jakiegokolwiek planu prywatyzacji tej placówki. Słubicki szpital pozostanie w rękach samorządu i będziemy go rozwijać.
Przypomnę tylko, że to pan Łuczyński w swoich publicznych wypowiedziach potwierdzał, że prowadził rozmowy z prywatnymi przedsiębiorcami nt. ewentualnej dzierżawy bądź sprzedaży tego szpitala. My się temu od początku sprzeciwialiśmy. Udało nam się wtedy ten szpital obronić.