KRZESZYCE XXII wystawa rolnicza

Krzeszycka jesień

Ponad 50 wystawców zjechało się 18 września na Krzeszycką Jesień

Przy pięknej pogodzie na stadionie sportowym pojawiły się tłumy gości.

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego z misternie plecionymi wieńcami dożynkowymi. Trudu wykonania tak pięknych wieńców podjęło się aż 13 sołectw z gminy Krzeszyce.
Podczas mszy polowej podziękowano rolnikom za ich trud i pracę, a także delegacjom sołectw za przeniesione plony.
Starostowie dożynek Małgorzata Wikońska ze wsi Dzierżązna i Zdzisław Jachimowski z Krzeszyc wręczyli okazały bochen chleba gospodarzom: wójtowi Stanisławowi Peczkajtisowi, przewodniczącej Rady Gminy Elżbiecie Dominiczak i proboszczowi Dariuszowi Karpezo, którym później podzielono się z mieszkańcami.
W trakcje wystawy zaprezentowały się instytucje i firmy pracujące na rzecz rozwoju gminy, nie zabrakło również udziału delegacji z zaprzyjaźnionej gminy Altlandsberg, na czele której stał Arno Jaeschke.
Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne dzieci z przedszkola i szkoły z Krzeszyc i Kołczyna oraz występy dzieci i młodzieży z innych instytucji działających na terenie gminy. Wieczorem scena główna należała już tylko do zespołu Blue Wave, Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO i zespołu MIG.
Projekt współfinansowany był ze środków Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. „Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony Barrieren reduzieren – gemeinsame Strärken nutzen”.
JANINA JURGOWIAK