KRZESZYCE Umowa na scalanie gruntów podpisana

Będziemy wzorem dla regionu

Najbardziej skorzystają mieszkańcy gminy

21 września zarząd województwa zatwierdził listę rankingową pierwszego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania na operacje typu „scalanie gruntów”

24 maja powiat sulęciński złożył dwa wnioski o przyznanie pomocy. Pierwszy z nich dotyczy „scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice”. Wieś Ownice położona jest w gminie Słońsk, w powiecie sulęcińskim. Celem operacji jest poprawa rozłogu i struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów, a także poprawa warunków pracy i życia rolników poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego.
Drugi wniosek dotyczy „scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc”.
Wieś Krępiny położona jest w gminie Krzeszyce, w powiecie sulęcińskim. Celem operacji jest poprawa rozłogu i struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów, a także poprawa warunków pracy i życia rolników poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego. Obszar scalania to 1104 ha. Zostanie dzięki temu przebudowanych ponad 6 km dróg. Koszt całkowity operacji wynosi niemal 5 mln zł.
Podczas spotkania radości nie krył starosta sulęciński Adam Basiński. – Przyznane środki znacznie wpłyną na poprawę możliwość gospodarowania rolników, zajmujących się bardzo precyzyjny rolnictwem, w wielu wypadkach jest to warzywnictwo i ogrodnictwo. Dziękujemy za wytypowanie naszych rejonów w powiecie sulęcińskim w gminie Krzeszyce i Słońsk – mówił starosta sulęciński.
– Podjąłem trud, przekonałem rolników, którzy podpisali się pod wnioskiem o scalanie gruntów. Na terenie naszej gminy obejmuje to ponad 1100 ha. Gdy objeżdżaliśmy tereny, które ma objąć program to z satysfakcją usłyszałem słowa dyrektora Mazura, który zobaczył te rozdrobnione działki, że to właśnie w nasza gmina będzie wzorem scalania. Na naszym terenie mamy ponad 500 działek rolniczych. Są rolnicy, którzy mając 40 ha, mają w 20 działkach – powiedział wójt Krzeszyc (UM, red.).