KRZESZYCE Spotkanie Klubu książki dla dzieci

Poznajmy świat dzieci z autyzmem

18 października odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży. Tematem dyskusji była książka pt. ,,Czarodziejka’’ wydana przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”

Celem cyklu jest wyjaśnienie dzieciom pełnosprawnym „inności” niepełnosprawnych rówieśników oraz ułatwienie im zrozumienia ich emocji i zachowań.
Majka pod dębem, który uważa za magiczny, widuje pewną dziewczynkę. Kaja zawsze zachowuje się tak samo, obchodzi dąb trzy razy, powtarzając jakieś dziwne słowa, stuka w pień, wącha go, a później układa pod drzewem wzorki z patyków i żołędzi. Czy Kaja jest czarodziejką?
Czarodziejka to bajka psychoedukacyjna, która wprowadza dzieci w świat rówieśnika z autyzmem, pomaga poznać i zaakceptować inność.
Uczestnicy zajęć z wielkim zaangażowaniem „bombardowali zaletami” swoich kolegów i koleżanki oraz wykonywali prace plastyczne.
EWELINA MORAWIEC