KRZESZYCE Kolejny sukces chóru ,,Postomia”

Tradycja i zabawa

Dwa zespoły z gminy Krzeszyce uczestniczyły w XIV Spotkaniach Artystycznych Seniorów, zorganizowanych przez Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Spotkanie ma charakter konkursu dla zespołów folklorystycznych, kapel ludowych, chórów i zespołów śpiewaczych. Ma na celu integrację grup artystycznych seniorów z różnych regionów Polski, a także utrwalanie i podtrzymywanie polskiej tradycji ludowej, obrzędowej i artystycznej. W SAS mogły uczestniczyć zespoły folklorystyczne, kapele ludowe, chóry, zespoły śpiewacze, zespoły pieśni i tańca (folklorystyczne), soliści, gawędziarze i zespoły taneczne.
Do udziału w przeglądzie dopuszcza się zespoły mające w składzie dzieci i młodzież, kontynuujące tradycje kulturowe, przy czym liczba młodych uczestników nie może przekroczyć 50 proc. członków zespołu. W tym roku do udziału w imprezie zgłosiła się rekordowa liczba uczestników – ponad 500 osób z całej Polski, łącznie 43 zespoły oraz soliści.
Chór ,,Postomia” zdobył wyróżnienie w kategorii zespołów śpiewaczych. W kategorii tej uczestniczyło 25 zespołów i przyznano siedem nagród. Spotkania były bardzo ciekawym doświadczeniem, odbywały się różne koncerty na terenie całego miasta. Zespoły mogły nabrać scenicznego obycia oraz nawiązać nowe kontakty z innymi artystami z terenu całej Polski.
Chór ,,Postomia” powstał w listopadzie 2015 roku z inicjatywy mieszkańców i dyrekcji GOK w Krzeszycach. Liczy 22 członków. Poprzez krótki okres działania chór zgromadził spory repertuar – od kolęd, poprzez utwory patriotyczne, rozrywkowe oraz ludowe. Koncertował na terenie gminy Krzeszyce podczas lokalnych uroczystości. Pierwsze wyróżnienie otrzymał na XIV Muzycznych Spotkaniach z folklorem w Pieskach w czerwcu 2016 roku.
Gratulujemy zespołowi i życzymy dalszych sukcesów (red.).