KRZESZYCE Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Najszczersze gratulacje!

26 września w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzeszycach odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Krystyny i Stefana Ścigałów, zamieszkałych w Kołczynie

Pan Stefan pochodzi z miejscowości Rudnik Wielki koło Częstochowy. Pani Krystyna urodziła się w Sosnowcu, tam się poznali i zawarli ślub 24 września 1966 roku.
Pan Stefan jest emerytowanym komisarzem policji. Pani Krystyna z zawodu jest pedagogiem. Pracowała również jako starszy kustosz w muzeum w Sosnowcu.
Od 1 maja 2004 roku zamieszkują na terenie gminy w miejscowości Kołczyn.
Jubilaci dochowali się dwóch córek i trojga wnuków.
Wójt udekorował Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które w takim przypadku nadaje Prezydent RP, wręczył upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).