GÓRZYCA Ważne szkolenie

Potrafimy ratować ludzi

Odbyła się druga część szkolenia z ratownikiem medycznym – strażakiem Krzysztofem Bańką, zorganizowana dla gimnazjalistów przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy

Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowania uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.
Każdy uczeń powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.
Zajęcia zorganizowano dzięki projektowi pod nazwą „Integracja” współfinansowanemu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (red.).