GÓRZYCA Gotowe miejsce do wypoczynku

W Radówku się cieszą!

Dobiega końca realizacja ważnego dla mieszkańców projektu

Projekt “Zagospodarowanie terenu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Radówek” został dofinansowany ze środków Programu „Działaj lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, powiatu słubickiego oraz Ośrodka Działaj Lokalnie realizowanego przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Humanitas.
Na realizację projektu stowarzyszenie uzyskało dotację w kwocie 4,6 tys. zł, z której pokryte zostały koszty zakupu roślin, drzewek i krzewów ozdobnych, grilla murowanego, namiotu festynowego oraz materiałów do wykonania ławek wypoczynkowych.
Stowarzyszenie Humanitas, w ramach wkładu własnego, zorganizowało poczęstunek podczas Festynu Rodzinnego.
W trakcie realizacji projektu zainicjowano akcję społeczną polegającą na uprzątnięciu oraz zagospodarowania terenu (zbieranie, segregowanie śmieci, nasadzenie roślin, krzewów i drzewek ozdobnych, montaż ławeczek wypoczynkowych oraz grilla). W cały projekt zaangażowani byli: sołtys sołectwa Radówek, rada sołecka, mieszkańcy Radówka oraz członkowie stowarzyszenia Humanitas.
Głównym celem projektu było stworzenie warunków do wypoczynku i integracji społeczności lokalnej miejscowości Radówek. Ważnym aspektem była również aktywizacja mieszkańców Radówka podczas prac na rzecz zagospodarowania placu rekreacyjnego we wsi.
Zagospodarowany teren stał się dużo bardziej atrakcyjnym miejscem odpoczynku i relaksu. Mamy nadzieję, że miejsce to stanie się punktem licznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, a dzięki pracy przy projekcie dzieci, młodzież i dorośli staną się bardziej wrażliwi na dbanie o estetykę dobra wspólnego (red.).