RZEPIN W końcu powstanie obwodnica

rzep4Mieszkańcy będą mogli odetchnąć

Po latach starań ruszy budowy obwodnicy Rzepina

Nowa obwodnica wpłynie na poprawę komunikacji, odprowadzając z miasta uciążliwy tranzyt. Umowę dotyczącą budowy podpisała firma Strabag Infrastruktura Południe z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Inwestycja ma być zakończona do 31 października 2017 roku, a jej koszt to około 6 mln zł netto.
Przyszła obwodnica Rzepina to 2,4-kilometrowa droga o parametrach trasy G (ruch główny), jednojezdniowa dwupasmowa o szerokości jezdni 7 m i 2-metrowych poboczach. Jej początkiem będzie rondo na przecięciu z drogą powiatową 1245F (ul. Słubicka), i będzie kończyła się istniejącym, ale rozbudowanym o nowy wjazd rondem w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (ul. Mickiewicza i ul. Okrężna). W jej ciągu powstanie osiem zjazdów asfaltowych na wewnętrzne drogi leśne, które także zostaną poprawione i dostosowane do powiązanej z nimi jezdni obwodnicy.
Wykonawca zbuduje też cztery betonowe przepusty pod jezdnią obwodnicy i jezdnią projektowanego ronda oraz przepusty pod zjazdami na drogi leśne. Na całej długości nowej drogi wybudowane zostaną rowy, w tym m.in. trawiaste, opóźniające zimą spływ wód opadowych i roztopowych. Budowa drogi będzie wiązała się też z przebudową drogi powiatowej nr 1254F, która zyska nową nawierzchnię i rozbudowany układ oświetlenia. Przewidziane jest także wybudowanie przejścia dla małych zwierząt oraz odtworzenie szaty roślinnej w jego okolicy po to, by ukierunkować wędrówkę zwierząt właśnie na nie. W projekcie przewidziane jest użycie gatunków traw, bylin, krzewów i drzew lokalnie występujących, w celu wpisania się w naturalną sukcesję na danym obszarze.
W ramach inwestycji zaplanowana została też wymiana i budowa kanalizacji deszczowej i innych urządzeń koniecznych do właściwego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Ponadto usunięte zostaną kolizje z liniami elektroenergetycznymi, wybudowane zostanie oświetlenie, wymienione zostaną niektóre słupy linii średniego napięcia (Strabag, UMiG w Rzepinie, red.).