RZEPIN Przebudujemy kolejną drogę

rzep6Ważna inwestycja

Gmina Rzepin podpisała umowę na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 004507F w miejscowości Starków”. Wykonawcą inwestycji będzie firma EUROVIA POLSKA S.A.

Przebudowa drogi znacząco zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, usprawni dojazd do zabudowań oraz wpłynie na estetykę tej części wsi.
Umowa zakłada zaprojektowanie i kompleksową przebudowę odcinka drogi gminnej o łącznej długości 1050 mb i szerokości 5,0 mb. Początek tej trasy stanowi włączenie do drogi powiatowej nr 1302F Lisów-Starków-Kowalów.
Zakres prac obejmuje wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni asfaltowej, budowę chodników oraz zjazdów do posesji.
Całkowita wartość inwestycji to kwota prawie 900 tys. zł brutto, dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniesie 63 proc.
Prace potrwają do końca roku (red.).