RZEPIN Kolonia w górach

Turystyczna integracja

35 dzieci z gminy Rzepin wyjechało na darmową kolonię

Kolonia połączona była z programem profilaktycznym.

Wyjazd w całości został sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jego koszt to 25 tys. zł.
W programie znalazł się spacer pieszy na Wielką Sowę – najwyższy szczyt Gór Sowich w Sudetach Środkowych, było też wiele wielkich wypraw, ciekawych wycieczek i spacerów.
Tematyka zajęć profilaktycznych i wychowawczych była dobierana odpowiednio do potrzeb dzieci. Zajęcia opierały się na grach i zabawach terapeutycznych, pracy w kręgu, rozmowach, dyskusjach, „burzy mózgów”, zabawach integracyjnych i stymulujących, pracy w zespołach itp. (red.).