GÓRZYCA Najbardziej ucieszą się podróżni

gok1Wymiana wiat przystankowych

W gminie wymieniane są wiaty przystankowe

Nowe wiaty zainstalowano w miejscowościach Pamięcin (dwie) oraz w Ługach Górzyckich (jedną). Potrzeba ich wymiany wynikała przede wszystkich ze złego stanu technicznego dotychczasowych wiat.
Koszt wymiany infrastruktury przystankowej wyniósł 10 tys. zł brutto i został pokryty z budżetu gminy Górzyca.
W przyszłym roku planuje się wymianę wiat w kolejnych miejscowościach gminy Górzyca (red.).