GÓRZYCA Poprawi się wygląd cmentarza

gok2Na prośbę mieszkańców

Na cmentarzu komunalnym w Czarnowie zamontowana została nowa brama oraz furtka

Zadanie to zostało wykonane zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Czarnów, w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016.
Wykonawcą prac była firma STALMET Szymon Barth z Czarnowa.
Ich zakres obejmował demontaż dotychczasowej bramy wejściowej oraz furtki na cmentarzu komunalnym w Czarnowie oraz wykonanie i montaż nowej bramy i furtki z elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją oraz malowanych proszkowo.
Wartość zadania wyniosła 7 tys. zł brutto.
Celem przedsięwzięcia była przede wszystkim poprawa wizerunku i estetyki wsi Czarnów (red.).