CYBINKA Remont lokalu socjalnego

cyb4Kolejna ważna inwestycja

Budynek socjalny o łącznej powierzchni użytkowej 53 m² powstanie do końca września

Burmistrz Marek Kołodziejczyk przy kontrasygnacie skarbniczki Agnieszki Skiby podpisali z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Jerzy Kmito umowę na realizację inwestycji pn. „Wzmocnienie fundamentów oraz przebudowa poddasza na lokal socjalny w budynku zlokalizowanym w Cybince przy ul. Szkolnej 2”.
Inwestycja opiewa na kwotę niemal 130 tys. zł brutto, przy czym dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wynosi prawie 34 tys. zł.