CYBINKA Pomagamy niepełnosprawnym

cyb1Rozbudowa szkoły w Białkowie

Umowa na rozbudowę szkoły w Białkowie podpisana

Wykonawcą zadania jest lokalny przedsiębiorca Wojciech Kolendo.

Inwestycja za kwotę niemal 400 tys. zł brutto zostanie zrealizowana do końca października roku bieżącego.
Pozyskane środki finansowe w wysokości 125 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwolą stworzyć dodatkowe pomieszczenie oraz sanitariaty przystosowane pod potrzeby osób niepełnosprawnych, które będą mogły samodzielnie dostać się do wnętrza obiektu dzięki pochylni z tarasem. Inwestycja zostanie zrealizowana w części obiektu, gdzie znajduje się przybudówka z pozostałościami po oranżerii.
Coraz większa integracja różnych środowisk społecznych spowodowała, że problemy osób niepełnosprawnych stały się bliższe. Gmina Cybinka stara się wyjść naprzeciw potrzebom tych osób.
Dzięki inwestycji niepełnosprawni będą mieli możliwość funkcjonowania w społeczności i budowania więzi międzyludzkich od najmłodszych lat (red.).