SŁUBICE Ważna lekcja przed wakacjami

slub1Uczymy się pierwszej pomocy

W połowie czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach odbyły się zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy

Takie tematy dla uczniów klas: I-III Szkoły Podstawowej, Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej bardzo przystępnie profesjonalnie i rzeczowo omówił ratownik medyczny Łukasz Pasiński ze Szpitala Powiatowego w Słubicach.
Podczas prezentacji multimedialnej przedstawione zostały zasady udzielania pierwszej pomocy, omówiono definicję „złotej godziny”, prawidłowe zachowanie się w miejscu zdarzenia/wypadku, zasady powiadamiania służb ratowniczych oraz prawidłowe ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Częścią praktyczną spotkania były natomiast ćwiczenia na fantomie dotyczące techniki wykonania bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo- oddechowej.
Uczniowie chętnie wykonywali sztuczny masaż serca i oddechy ratownicze.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli.
Otrzymywali oni wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.
Organizatorzy spotkania: Dagmara Zając i Justyna Kulczewska serdecznie dziękują Łukaszowi Pasińskiemu za przybycie i przybliżenie wychowankom ważnej tematyki pierwszej pomocy (red.).