SŁUBICE Nowy symbol współpracy

marzenaTa granica bez granicy

8 lipca podczas uroczystej inauguracji Święta Hanzy, grupa polskich i niemieckich artystów zaprezentowała artystyczną wizję podkreślającą 25 rocznicę traktatu o stosunkach dobrosąsiedzkich

 

Performance na moście był także próbą połączenia na nowo obu miast, integracji mieszkańcówSłubic i Frankfurtu nad Odrą – mówi Marzena Słodownik z Fundacji Dobro Kultury, koordynatorka projektu „KOGUŚLEDŹ”.

Projekt to podsumowanie 25 lat współpracy na pograniczu Słubic i Frankfurtu w obszarze kulturowym i artystycznym. W ramach przedsięwzięcia powstał splot polsko-niemieckich wydarzeń artystycznych, uświetniających 25-lecie stosunków dobrosąsiedzkich. Inspiracją stały się nazwy miast, położenie geograficzne, historia, herby, tradycje, zmieniające się w ostatnich 25 latach relacje oraz stereotypy, które towarzyszą naszym narodom od stuleci.

Narodził się KOGUŚLEDŹ

Próbę podjęcia tematu i pokazania stosunków między Polakami a Niemcami, podjęły dwie organizacje pozarządowe – Fundacja Dobro Kultury ze Słubic oraz Stowarzyszenie Depot 2004 e.V. z Frankfurtu nad Odrą. Na przygotowanie przedsięwzięcia otrzymały środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, w ramach linii projektowej 25 x 25.
Wszystko zainspirowane zostało historią, współczesnością i wizją przyszłości. Po moście łączącym Słubice i Frankfurt płynęła rzeka, na której artyści zbudowali most. Rzeka żyła i reagowała żywiołowo na wydarzenia historyczne, zaszłości, cienie teraźniejszości. Symbolem podkreślenia istnienia dwumiasta był KOGUŚLEDŹ, jako znak nowych stosunków słubicko-frankfurckich(polsko-niemieckich).
Mieszkańcy obu miast usłyszeli specjalnie na tę okazję przygotowaną polsko-niemiecką piosenkę, do której tekst napisał Henryk Lechelt, a muzykę skomponował Piotr Tamborski. Tłumaczeniem tekstu zajął się Bernard Sobański z Depot 2004 e.V. Utwór na moście wykonali Heike Matzer, Edyta Kręgiel oraz Piotr Tamborski.

Tanecznym krokiem

Wydarzenie na moście zapoczątkowało szereg występów młodych artystów. – Performance był przedsmakiem i wprowadzeniem mieszkańców w klimat tegorocznego święta Hanzy. Przygotowaliśmy bowiem kilka atrakcji na scenach dwumiasta – mówi M. Słodownik. – Najwięcej wzruszeń wywołało pojawienie się tancerzy w strojach ludowych pogranicza i zaprezentowanie tańców tradycyjnych oraz wspólny taniec z mieszkańcami. Dużym zaskoczeniem była też piosenka, która wykonana w obu językach, w szczególnym miejscu – na moście łączącym oba miasta –podkreśliła walory tego niezwykłego miejsca, dwumiasta nad Odrą.
Artyści zaprezentowali się także podczas uroczystości we frankfurckim ratuszu, w ramach której burmistrzowie Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke, wzorem lat ubiegłych, powitali nowych mieszkańców dwumiasta Słubice-Frankfurt.
Wydarzenia realizowane były w ramach projektu „25×25 KOGUŚLEDŹ/25×25 Hahno-Hering”, który jest współfinansowany z pozostających w dyspozycji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec (red.).