SŁUBICE Nowa edycja programu Leader

SONY DSCSą pieniądze do wzięcia

Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty z Górzycy rozpoczyna nową edycję programu Leader. Do rozdysponowania jest ponad 8 mln zł na działania rozwijające obszary wiejskie

W nowej perspektywie główny akcent położono na rozwijanie i zakładanie działalności gospodarczej przez osoby zamieszkujące i działające na obszarze Lokalnej Grupy Działania (czyli gmin Cybinka, Słubice, Rzepin, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Słońsk i Witnica). Pierwsze nabory Zielona Dolina ogłosi jesienią tego roku.

Dla kogo środki?

Ponad połowa pieniędzy przeznaczona zostanie dla przedsiębiorców – zarówno tych już działających jak i tych, którzy zamierzają dopiero otworzyć firmy – szacujemy, że dofinansujemy około 30-40 podmiotów, z czego połowa to będą nowo powstałe firmy – opowiada Leonard Pietrow, pracownik biura LGD. Istniejące firmy, na rozwój swojej działalności, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 tys. zł, podczas gdy nowo powstające mogą liczyć na dotacje w wysokości od 70 do 90 tys. zł. – Wysokość dotacji uzależniona będzie m.in. od branży, w której przedsiębiorcy będą się poruszać. W strategii wyznaczyliśmy kilka bardziej kapitałochłonnych typów przedsięwzięć, które mogą liczyć na wyższe dofinansowanie – dopowiada Karol Duer, który również pracuje w LGD.
Kolejną znaczącą grupą beneficjentów są lokalne samorządy – rozeznaliśmy plany i potrzeby samorządów na etapie tworzenia strategii i na podstawie zebranego materiału wydzieliliśmy część budżetu na inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną, edukacyjną lub drogową. Jakie inwestycje ostatecznie wybiorą samorządy okaże się na etapie konkursu – wyjaśniają pracownicy biura.
Jednak największą nowością w programie Leader będą konkursy grantowe, do których zaproszone zostaną lokalne organizacje pozarządowe. Będą one mogły liczyć na nieco ponad pół miliona złotych na działania niekomercyjne o charakterze dobra wspólnego społeczności, w których działają. Biuro LGD w najbliższych latach ogłosi trzy konkursy. Pierwszy, „ZIELONA Dolina Odry i Warty”, ma na celu wzrost zaangażowania mieszkańców w ochronę lokalnej przyrody, który sprawi, że współodpowiedzialność za jego stan przypadnie większej ilości podmiotów.
Drugi konkurs to „Nasze miejsca”, który w praktyce sprowadzi się do wszelkich inicjatyw związanych z zagospodarowaniem ważnych dla mieszkańców przestrzeni publicznych, remontem i wyposażeniem obiektów użyteczności publicznej, rewitalizacją terenów zdegradowanych czy też tworzeniem nowych miejsc służących aktywności społecznej.
Trzeci konkurs dla organizacji pozarządowych to „Nasze produkty znad Odry i Warty”. Jego celem jest umożliwienie rozwoju produktów lokalnych, ale rozumianych bardzo szeroko (kulinaria, rzemiosło, sztuka, turystyka, edukacja) oraz nadawanie miejscowościom sprofilowanego charakteru. Istotnym elementem tego konkursu będzie wzrost potencjału lokalnych społeczności w postaci doposażenia organizacji pozarządowych w niezbędny sprzęt, który umożliwi rozwijanie wypracowanego produktu w przyszłości.

Kiedy konkursy?

Biuro nowej edycji programu Leader uruchomiono na początku czerwca. Pierwsze nabory przewidziane są na jesień 2016, kiedy to zaprosimy do współpracy przedsiębiorców i kandydatów na stanie się biznesmenami. Jesienią też ruszy pierwszy konkurs dla organizacji pozarządowych – dotyczący przyrody – tłumaczy Piotr Chara, dyrektor Biura LGD i prezes stowarzyszenia.

Gdzie uzyskać więcej informacji?

Zielona Dolina Odry i Warty zachęca wszystkich zainteresowanych do kontaktu z biurem LGD. Pracownicy biura nieodpłatnie świadczą doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie i skompletowania wszystkich niezbędnych załączników. Biuro mieści się przy ul. 1 Maja 1B w Górzycy i udziela porad w dni powszednie w godzinach 10-14. Zachęca również do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej www.prow.zdow.pl (red.).