RZEPIN Informacja o przychodni

rzep4Bezpieczeństwo mieszkańców

Samorządowcy starali się rozwiązać problem

W związku z zakończeniem działalności spółki ESKULAP, udzielającej świadczeń medycznych dla mieszkańców gminy Rzepin, władze miasta prowadziły mediację między lubuskim oddziałem NFZ i lekarzami reprezentującymi spółkę, a następnie podjęły próby znalezienia podmiotu, który przejąłby zadanie prowadzenia przychodni.

Po podjęciu decyzji o zamknięciu działalności przez lekarzy spółki ESKULAP władze Rzepina, chcąc wspomóc NFZ, który jest odpowiedzialny za zabezpieczenie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, prowadziły szeroko zakrojone poszukiwania lekarzy chętnych rozpocząć działalność na terenie gminy.
Z uwagi na fakt, iż nie było lekarzy chętnych do udzielania świadczeń medycznych w rzepińskiej przychodni, po namowie i wielu rozmowach z władzami szpitala, NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. podjął się zadania prowadzenia przychodni POZ w Rzepinie w miejsce zlikwidowanej spółki, w celu zabezpieczenia usług medycznych dla mieszkańców gminy Rzepin dotychczas pobierających świadczenia w przychodni przy ul. Słubickiej.
Mając na celu dobro wszystkich mieszkańców i ich bezpieczeństwo władze gminy podjęły decyzję o włączeniu się w proces negocjacji oraz pomocy przy organizacji i przeprowadzeniu zbioru zmienionych deklaracji wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej, angażując swoje wszelkie siły i środki, pełniąc funkcję pomocniczą w procesie organizacji nowej przychodni (red.).