KRZESZYCE To już druga akacja w tym roku

k2Warto pomagać innym

Obok Placu „Inki” zaparkował na kilka godzin KRWIOBUS

Bieżymy udział w ogólnopolskiej akcji „bez pół litra można żyć”.
W sumie zgłosiło się 15 osób, z czego 13 zostało zakwalifikowanych i oddało 5,85 litra krwi.
Kolejny raz Krwiobus będzie w Krzeszycach podczas Krzeszyckiej Jesieni, czyli 18 września (red.).