KRZESZYCE Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

k3Najserdeczniejsze życzenia

21 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzeszycach odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Czesławy i Jana Czubek, zamieszkałych w Mariankach

Pani Czesława urodziła się w miejscowości Oszczywilk, w obecnym województwie lubelskim. Pan Jan przybył po wojnie z tak zwanych terenów zaburzańskich.
Poznali się w Rykach na weselu u rodziny. Ślub zawarli w 1966 roku. W roku 1967 roku przyjechali na ziemie zachodnie i osiedlili się w Mariankach w gminie Krzeszyce. Oboje byli rolnikami i prowadzili gospodarstwo rolne.
Jubilaci dochowali się dwójki dzieci i trzech wnuków.
Wójt udekorował Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, które w takim przypadku nadaje Prezydent RP, wręczył upominki oraz złożył wyrazy uznania i szacunku, życząc dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia (red.).