SULĘCIN Fundacja św. Klemensa

fundacjaNa ratunek potrzebującym

Fundacja działa od 2010 roku. Jej celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami. Wspiera także dzieci szczególnie uzdolnione

Organizacja, która powołana została do życia przez sulęcińską piekarnię LEKS, działa już sześć lat. Pomaga potrzebującym, wspiera zdolne dzieci, pomaga placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, a także osobom ubogim.
Fundacja, co roku, wspiera wypoczynek letni organizowany na terenie Polski dla polskich dzieci z Grodzieńszczyzny.
W ramach projektu, ze środków UE, fundacja św. Klemensa uruchomiła punkt pomocy w znalezieniu pracy, rozwoju kariery zawodowej lub własnej działalności dla mieszkańców powiatu sulęcińskiego, głównie ze środowisk wykluczonych i dyskryminowanych.
Swoje wsparcie skierowała także do osoby z czterokończynowym porażeniem. Pomogła Markowi w zakupie schodołazu. Innemu chłopcu z Rzepina umożliwiła zakup protez. Fundacja zapewniła dofinansowanie do zakupu komputera dla 8-letniego chłopca chorego na białaczkę, a także udzieliła pomocy finansowej do zakupu wózka inwalidzkiego.
W nazwie fundacji występuje św. Klemens – patron piekarzy, stąd wiele swoich działań organizacja kieruje do środowiska osób związanych z piekarnictwem.
Ostatnio fundacja zajęła się także udzielaniem bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Mieszkańcy Sulęcina i okolic mogą z nich skorzystać w każdy czwartek w godz.10.00 do 14.00.
Nie byłoby tych inicjatyw, gdyby nie darowizny i pomoc wielu osób przekazujących fundacji 1% swojego podatku. Duże podziękowania należą się pracownikom firmy LEKS, ale też Pawłowi Tchórowskiemu, który bezinteresownie prowadzi księgowość.
Jeśli chcecie Państwo wyciągnąć pomocną dłoń do innego człowieka, wiedząc że Wasze środki nie będą zmarnowane, przekażcie nam darowiznę lub 1% swojego podatku. Wiele osób zwraca się do nas o pomoc, ale nie wszystkim niestety możemy pomóc, bo brakuje nam środków finansowych. Liczymy na dobre serca. Prosimy o wpłaty na nasze konto: 15109011150000000116257310 Bank Zachodni WBK, Fundacja św. Klemensa w Sulęcinie. Nasz KRS: 0000375826.
Siedziba fundacji mieści się w Sulęcinie przy ul. E. Plater 4. Telefon: 505 172 006. Zapraszamy.
Prezes Fundacji św. Klemensa
BOŻENA SŁAWIAK