SŁUBICE Rekrutacja do Hufca Pracy

hufiecPołączyć naukę z pracą

Rozpoczęto już rekrutację na nowy rok szkolny do 4-13 Hufca Pracy w Słubicach. Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 15-18 lat

Osoby, które posiadają opóźnienia edukacyjne w nauce na poziomie szkoły gimnazjalnej lub są w trudnej sytuacji życiowej mogą uzupełnić wiedzę ogólną z zakresu gimnazjum, łącząc naukę z pracą zarobkową. Młodzież OHP otrzymuje zarówno wsparcie w realizacji obowiązku szkolnego, praktyk zawodowych, jak i rozwiązywania trudności życiowych.
Kształcenie ogólne odbywa się w Publicznym Gimnazjum dla Dorosłych, w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach. Praktyczne przyuczenie do wykonywania określonej pracy kontynuowane jest w ponad 20 zakładach pracy na terenie powiatu słubickiego.
4-13 HP oferuje możliwość przyuczenia do pracy w następujących zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik, fryzjer, kucharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, wulkanizator, murarz, piekarz, sprzedawca oraz stolarz.
Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku pracy dla młodzieży przygotowana jest indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Uczestnik po ukończeniu gimnazjum może kontynuować naukę w szkole zawodowej bądź średniej.
Młodzież, która ma utrudniony codzienny dojazd do szkoły może starać się o przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach.
Młodzież Hufca Pracy uczestniczy w konkursach edukacyjnych i sportowych oraz różnorodnych formach spędzania czasu wolnego. Uczestnicy Hufca Pracy w Słubicach biorą także udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Wymianie Młodzieży.
Kandydatów zainteresowanych kontynuowaniem nauki w ramach OHP zapraszamy, wraz z rodzicem bądź opiekunem prawnym, do siedziby hufca (Al. Niepodległości 13 w Słubicach – budynek główny Zespołu Szkół Technicznych), w której można uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej oraz wypełnić dokumenty niezbędne przy przyjęciu uczestnika. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać w czasie rozmowy kwalifikacyjnej: trzy fotografie legitymacyjne, opinię pedagoga szkoły, opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki w OHP. Podanie oraz inne dokumenty kandydat oraz rodzice wypełniają osobiście, w siedzibie hufca.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie 4-13 Hufca Pracy w Słubicach w godzinach 7.00-15.00 oraz telefonicznie pod nr tel. 95 758 31 34 (red.).