RZEPIN Jubileusz szkoły i nadleśnictwa

rzep30-2Podwójne świętowanie

Regionalne Dni Lasu połączono z jubileuszem Nadleśnictwa Rzepin i Technikum Leśnego

Obchody rozpoczęły się mszą w kościele św. Huberta w Starościnie, która była celebrowana przez ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Kolejnym punktem była ceremonia nadania sztandaru dla nadleśnictwa – w imieniu społecznego komitetu burmistrz Sławomir Dudzis przekazał sztandar na ręce ministra środowiska prof. Jana Szyszko, który przekazał go nadleśniczemu Nadleśnictwa Rzepin – Stanisławowi Sobańskiemu.
Po mszy zgromadzeni goście przeszli na teren Technikum Leśnego w Starościnie, gdzie nastąpiło poświęcenie kapliczki.
Następnie na stadionie Technikum Leśnego nastąpiło wręczanie odznaczeń państwowych i branżowych, przemówienia ministra środowiska Jana Szyszko oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych dra Konrada Tomaszewskiego.
Po części oficjalnej odbył się zjazd absolwentów Technikum Leśnego w Starościnie (red.).