GÓRZYCA Najważniejsze jest bezpieczeństwo

gok10Sejmiki, które wychowują

Mini Sejmik Profilaktyczny w Szkole Podstawowej w Górzycy zorganizowany został w trosce o bezpieczeństwo dzieci: w drodze do szkoły, w szkole, w domu, środowisku oraz podczas zimowego i letniego wypoczynku

Tematyka sejmiku jest ściśle związana ze Szkolnym Programem Profilaktyki i Programem Wychowawczym Szkoły.
Jest to impreza cykliczna, odbywa się zawsze w miesiącach wiosennych. Pierwszy Mini Sejmik Profilaktyczny odbył się w 2005 roku i nosił nazwę „Nałogom NIE”. Tegoroczny już XII, odbył się 8 czerwca pod hasłem „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.
Program sejmiku zakłada przygotowanie się każdej klasy w trzech kategoriach obejmujących: konkurs plastyczny, konkurs literacki (wiersz, hasła) oraz program artystyczny (scenka rodzajowa, drama), które tematycznie nawiązują do głównego przesłania wydarzenia.
Główne cele Mini Sejmików to m.in. profilaktyka uzależnień, wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przewidywania oraz podejmowania właściwych decyzji, kształtowanie zachowań partnerskich, zrozumienia i szacunku wobec innych, radzenia sobie z własną i cudzą agresją.
Realizacja założeń przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za przychylność i wsparcie finansowe przewodniczącej M. Hołubowicz i członkom komisji dziękujemy.
WYCHOWAWCZYNIE KLAS O-III SP w Górzycy