CYBINKA Przebudowa dróg gminnych

cyb101Drogi będą jak nowe

Burmistrz Kołodziejczyk podpisał umowy na dofinansowanie przebudowy dróg ze środków UE

Gmina Cybinka otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę dwóch dróg gminnych: relacji Mielesznica-Rąpice i w Radzikowie, w sumie na przebudowę dróg gmina otrzyma ponad 1,6 mln zł dofinansowania z UE.
Droga gminna relacji Mielesznica-Rąpice na odcinku długości 2725 metrów wykonana zostanie z nawierzchni asfaltowej z poboczami częściowo wykonanymi z destruktu bitumicznego. Wykonany zostanie również chodnik prowadzący od ostatniego budynku na ul. Polnej do sali wiejskiej w Rąpicach. Szacowany koszt wykonania inwestycji to prawie 2 mln zł, kwota dofinansowania to 1,2 mln zł.
Z kolei w Radzikowie wykonane zostaną odcinki drogi gminnej o łącznej długości 633 metrów. Odcinki drogi wykonane zostaną z nawierzchni asfaltowej i z płyt ażurowych na ciągu pieszo-jezdnym oraz chodniki. Szacowany koszt inwestycji to 624 tys. zł. Kwota dofinansowania to prawie 400 tys. zł.
Zgodnie z podpisanymi umowami drogi zostaną wykonane do 30 listopada (red.).