CYBINKA Podsumowanie pracy władz miasta

cyb102Absolutorium jednogłośnie!

Podczas XX sesji Rada Miejska w Cybince jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Markowi Kołodziejczykowi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok, tym samym wyrażając pozytywną ocenę jego pracy

Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych w zeszłorocznym budżecie urzędnicy wymieniają kolejny etap budowy szkoły, modernizację i przebudowę dróg na terenie gminy (przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drzeniów, kontynuację budowy chodnika w Białkowie, modernizację drogi dojazdowej do pól w Białkowie, modernizację drogi w Cybince na ul. Szkolnej i Placu Limanowskiego, także w Cybince), zakupienie działki przy Przedszkolu Publicznym, czy modernizację: lokali mieszkalnych i sal wiejskich i pomieszczeń Zespołu Szkół w Cybince, Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w Białkowie oraz doposażenie placu zabaw w przedszkolu. Ważne dla mieszkańców było także zagospodarowanie terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy (w tym stworzenie placu linowego w Cybince, stworzenie siłowni na powietrzu w Cybince i Bieganowie), utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe oraz zakup nowych wiat do wsi Sądów i Radzików, utwardzenie terenu przed remizą OSP w Białkowie oraz przy Przedszkolu Publicznym w Cybince, wykonanie alejek na Cmentarzach Komunalnych w Cybince, Rąpicach i Radzikowie, wykonanie altany dla wsi Krzesin, czy udzielenie pomocy finansowej dla powiatu słubickiego w celu modernizacji drogi powiatowej na odcinku Białków-Mielesznica.
Zauważone i docenione zostały także pozytywne zmiany w funkcjonowaniu gminy Cybinka, przejawiające się podniesieniem poziomu ochrony zdrowia poprzez uruchomienie gabinetu dentystycznego w Cybince, świadczącego usługi z ramach NFZ, dwukrotnym, społecznym wysprzątaniem śmieci z dzikich wysypisk w Rąpicach i Uradzie przez pracowników urzędu miejskiego w Cybince, reaktywacją Dożynek Gminnych, które po wielu latach powróciły do kalendarza imprez, organizacją kiermaszy świątecznych, cieszących się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz aktywizujących środowisko, nową formułą obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada, czy dodatkową pomocą w postaci 25 ton żywności rozdanej najbardziej potrzebującym mieszkańcom.
Burmistrz podziękował wszystkim pracownikom, kierownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych, radnym oraz sołtysom za współpracę i zaangażowanie we wspólne wykonywanie działań na rzecz mieszkańców gminy (red.).