SŁUBICE Majówka w świątecznym nastroju

rzep1Dla dużych i małych

Aż cztery ważne rocznice obchodzili słubiczanie 3 maja

Były to: 1050. rocznica chrztu Polski, 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jubileusz 70 lat posługi duszpasterskiej w Słubicach księży misjonarzy i sióstr zakonnych ze zgromadzenia św. Wincentego a’Paulo oraz 25 rocznica podpisania traktatu miedzy Polską a Niemcami o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Uroczystości rozpoczęły się przed południem w kościele NMP fragmentem koncertu orkiestry Victoria z Warszawy i mszą odpustową.
Po południu przyszedł czas na festyn wincentyński, który odbył się na terenie “Rolniczaka”. Atrakcji nie brakowało dla małych i dużych! Na scenie, prócz wspomnianej grupy Victoria, pojawiło się wielu lokalnych, młodych artystów.
Przeprowadzono także loterię fantową, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Słubicach i grupę “Pomagamy”. Dochód z loterii zostanie przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin. Z kolei Społeczny Komitet Budowy Pomnika zbierał pieniądze na budowę monumentu na pl. Sybiraków.
Organizatorem imprezy byli: burmistrz Słubic, starosta słubicki (którego reprezentował członek zarządu Ryszard Chustecki), Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Słubickiej, parafia NMP w Słubicach oraz Słubicki Miejski Ośrodek Kultury (red.).