SŁUBICE Jak się ma rynek pracy na pograniczu?

sp8Współpraca dla zatrudnienia

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku zorganizował 18 maja w Słubicach spotkanie Powiatowych Rad Rynku Pracy z przedstawicielami instytucji rynku pracy powiatu słubickiego i Brandenburgii

Spotkanie rozpoczęło się wizytą studyjną w IHK – Projektgesellschaft we Frankfurcie nad Odrą, a następnie, już po polskiej stronie, w słubickim hotelu Kaliski, starosta Marcin Jabłoński przedstawił prezentację na temat współpracy powiatu słubickiego z instytucjami międzynarodowymi.
O specyfice słubickiego rynku pracy oraz o przykładach partnerskich działań Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach z innymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi opowiadał zastępca dyrektora PUP Robert Martyn. Nie zabrakło także prezentacji działalności i projektów partnerskich Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. (red.).