RZEPIN Centrum Integracji Społecznej pracuje

rzep7Aktywizujemy mieszkańców

Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie zostało utworzone z inicjatywy władz gminy, by zaktywizować zawodowo mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji społecznej

Członkom Centrum zapewnione zostało zatrudnienie socjalne, mają opłacane składki emerytalno-rentowe, ubezpieczenie zdrowotne, są wyposażeni w niezbędne narzędzia pracy, odzież ochronną, mają zapewniony ciepły posiłek każdego dnia, szkolenia bhp i ppoż. oraz pracownicze badania lekarskie.
W ramach zatrudnienia cztery dni w tygodniu pracownicy wykonują prace porządkowe na terenie gminy Rzepin, dostosowane do ich umiejętności. Dzień piąty przeznaczony jest na doszkalanie pracownika, umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych.
Wszystkie te zajęcia realizowane są w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, który może trwać od 6 do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach do 18 miesięcy). Centrum zatrudniające obecnie kilkanaście osób ma w najbliższej perspektywie poszerzenie swej działalności – zatrudnione mają zostać kolejne osoby, które w każdym z dziesięciu sołectw gminy będą wykonywały prace porządkowe. Jest to rozwiązanie dające możliwość zatrudnienia osób dłuższy czas pozostających biernych zawodowo, a jednocześnie znacznej poprawy ładu i estetyki na wsiach (red.).