KRZESZYCE Spotkanie DKK w Muszkowie

k1Mężczyźni są potrzebni światu!

Do powyższego wniosku, drogą dyskusji, doszły członkinie DKK w Muszkowie (filia Gminnej Biblioteki w Krzeszycach), po przeczytaniu książki Janusza Wiśniewskiego ,,Czy mężczyźni są światu potrzebni?”

Czytelniczki na ostatnim spotkaniu z niepokojem odkryły wywody Janusza Wiśniewskiego o tym, że mężczyźni są słabszą płcią, częściej chorują, szybciej się starzeją, bardziej się stresują. Zdaniem genetyków szczęściem można zapobiec wielu przeciwnościom, które osłabiają podpory rodziny. Warto wczytać się w treść książki, która demaskuje mity, podaje
w wątpliwości to, co udowodnione na linii ról kobieta-mężczyzna.
Żeby dowiedzieć się tego, jakich mężczyzn wybierają kobiety trzeba wczytać się
w wywody autora. Lektura jest smakowita w każdym zdaniu. Dowodzi, że napisał ją człowiek
o ścisłym umyśle, ale zarazem wrażliwy i dowcipny admirator, niekoniecznie swojej płci. Wiele ciekawostek naukowych, podanych w lekko strawnym sosie.
Choć książka jest z działu psychologii więcej w niej nowinek medycznych. Proponujemy, aby przeczytał ją każdy mężczyzna.
EWELINA NIEMCZYN
EMILIA HŁADKA