GÓRZYCA Używkom mówimy NIE

sejmikKolejny sejmik profilaktyczny

To już 14 raz uczniowie Zespołu Szkół mogli zaprezentować artystyczne talenty i wspólnie z rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Czarnowie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żabicach wziąć udział w Gminnym Sejmiku dotyczącym profilaktyki uzależnień

Impreza odbyła się 11 maja w OPS w Górzycy. To dzięki Edycie Danickiej, która udostępniła pomieszczenia oraz dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jej przewodniczącej Marii Hołubowicz Sejmik znów zakończył się sukcesem.
Hasło „Używkom NIE” przyświecało pracom, które prezentowali uczniowie. Wystąpili też w scenkach dramatycznych dotyczące problemu uzależnień od alkoholu, narkotyków, papierosów i innych używek.
Za przygotowanie skeczy, krótkich spektakli oraz występów tanecznych odpowiedzialne były nauczycielki: Agnieszka Hytry, Katarzyna Grundo, Edyta Kozłowska, Joanna Michałowska, Monika Makara, a także Konrad Musielak.
Sejmik, na którym zgromadzili się uczniowie wraz nauczycielami, zaszczycili swoją obecnością: wójt Robert Stolarski, dyrektor Zespołu Szkół Ewa Thiemann, kierownik OPS Edyta Danicka, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Joanna Tarabuła, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maria Hołubowicz, członek tej komisji Ryszard Dębiński, pielęgniarka szkolna Łucja Targońska oraz przewodnicząca Rady Rodziców Monika Ambroziak.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach z psychologiem Krzysztofem Zakrzewskim, dotyczących problemu nałogów wśród młodzieży.
Podczas sejmiku uczniowie mogli skonfrontować własne poglądy na temat zdrowego stylu życia. Spotkanie przebiegło w atmosferze przyjaźni, zrozumienia i współpracy między dziećmi a dorosłymi. Uczniowie mogli w miłej atmosferze, dogodnych warunkach i przy pełnej akceptacji i zrozumieniu dorosłych, otwarcie wypowiedzieć się oraz przedstawić swój punkt widzenia w nieco inny, oryginalny sposób.
Prace uczestników sejmiku zostały wyeksponowane w szkole w Górzycy. Dzięki temu wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z twórczością koleżanek i kolegów (red.).