CYBINKA Współpraca mieszkańców z samorządem

cyb8Inicjatywa Lokalna w Cybince!

25 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano możliwości realizowania zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na terenie gminy

Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk poinformował uczestników spotkania, że podpisał zarządzenie w sprawie określenia trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru wniosku, karty oceny wniosku, umowy ramowej oraz sprawozdania z realizacji zadania, dzięki czemu mieszkańcy mogą już składać wnioski o dofinansowanie realizacji inicjatywy lokalnej.
Wnioski można składać do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w 2016 roku w budżecie gminy, które wynoszą 50.000 zł. Szczegóły dotyczące zasad składania, realizacji i rozliczania inicjatywy lokalnej przedstawił Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum – Sektor 3 Słubice inkubator NGO, który od początku zaangażowany był we wdrażanie tej formy realizacji zadań publicznych.
W 2015 roku odbył się cykl spotkań i warsztatów z mieszkańcami gminy Cybinka, podczas których wypracowano kryteria oceny wniosków. W lutym Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.
Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych przez mieszkańców przy wsparciu gminy.
W ten sposób można wspólnie zadziałać na rzecz społeczności lokalnej, m.in. w obszarach remontów, edukacji, kultury fizycznej, turystyki, porządku publicznego czy ochrony środowiska. Dzięki temu można np. odnowić park, plac zabaw, wybudować parking, czy zorganizować zajęcia dla dzieci. Możliwości jest bardzo wiele.
Ważne w inicjatywie lokalnej jest to, że mieszkańcy współpracują z gminą. Oznacza to, że nie tylko mają pomysł na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują swoje zaangażowanie w jego realizację. Sami określają, w jaki sposób zaangażują się w prace. Mogą świadczyć prace społeczne, wnieść środki finansowe lub rzeczowe. W zamian gmina wykona swoją część zadania. Taka forma współpracy mieszkańców i samorządów jest możliwa od 2011 roku (red.).