SŁUBICE Współpraca szkół

rutkaPromujemy się na targach

W drugiej połowie marca grupa uczniów i nauczycieli z Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie oraz z Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach prezentowała na Targach Edukacyjnych w Poznaniu wspólny projekt szkolny, który umożliwia polskim uczniom edukację po niemieckiej stronie Odry

Stoisko prezentujące projekt cieszyło się dużym zainteresowaniem poznańskich uczniów i ich rodziców. Młodzież reprezentująca Gimnazjum im. Karla Liebknechta oraz nauczyciele z obu szkół odpowiadali na liczne pytania dotyczące warunków nauki, programu nauczania, ale również sposobu rekrutacji polskich uczniów do tej niemieckiej szkoły.
9 kwietnia w ZSL w Słubicach odbył się już pierwszy etap rekrutacji – egzamin pisemny sprawdzający znajomość języka niemieckiego u kandydatów na rok szkolny 2016/2017. Dzięki niemu zostanie wyłoniona grupa kandydatów do drugiego etapu – rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się 31 maja i 1 czerwca, już po niemieckiej stronie w Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą.
Po zakończeniu obu etapów rekrutacji zostanie wyłonionych 26 osób, które stworzą dwie polsko-niemieckie klasy.
DOROTA RUTKA
nauczyciel i koordynator projektu
w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach