CYBINKA Szkoła w Białkowie będzie jak nowa

cyb2Będzie remont

Umowa na przebudowę szkoły w Białkowie podpisana

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Cybince burmistrz Marek Kołodziejczyk wraz ze skarbnikiem Agnieszką Skiba podpisali z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Jakubem Piosikem umowę o dofinansowanie robót budowlanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o pomieszczenia świetlicy i sanitariatów, zewnętrznych schodów, pochylni i zadaszenia, przebudowa zewnętrznej instalacji hydrantowej w Białkowie”.
Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 125.000 zł. Jeszcze w kwietniu ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania (red.).